Speech

copywriter

Chuẩn bị bài phát biểu, câu trả lời dự kiến cho các nhân vật quan trọng trong các sự kiện: khai trương, họp mặt khách hàng, họp báo...

Please Call